Matematica și globul științelor

  • Trainers
  • Maria PASCU |

       Matematica este ”aerul” științelor, este permanent prezentă în viața de zi cu zi, este centrul ”globului științelor ”.Cursul se adresează elevilor de clasa a X-a , cu scopul de a facilita ” traversarea ” spațiului existențial în mod creativ, artistic, sub puterea culorii, a vizualului, a frumosului, a utilului, a studiului în mod plăcut, eficient și benefic. Prin acest tip / mod de abordare a matematicii, prin utilizarea conceptelor și a metodelor specifice diferitelor domenii ale cunoașterii și a instrumentelor tehnologice, urmărim să formăm și dezvoltăm competențe utile tânărului educabil, să acceseze, selecteze, integreze informațiile, să argumenteze și să demonstreze rezultatele, să experimenteze, să motiveze studierea matematicii ca domeniu relevant pentru o viață sănătoasă, logică, socială, artistică și o formare profesională durabilă. Modul de abordare a acestui curs optional, cu caracter interdisciplinar,  reflectă unitatea științelor naturii, conștientizează relația om - univers, motivează și susține e-Learning în rândul elevilor, conduce la creșterea performanței școlare, aplicabilitatea practică și utilă a matematicii în diferite discipline și domenii de activitate.

Course Information

Competențe

Teme

Aspecte metodologice

Resurse umane și tehnice

Evaluare

Coaches

Maria PASCU

Maria PASCU