Educatie pentru sanatate 11

  • Trainers
  • Mihaela VIERU |

Sănătatea este o problemă socială, economică și politică, dar și o problemă ce vizează drepturile omului.

Familia, școala, comunitatea, biserica reprezintă  locul în  care copilul crește, se dezvoltă  se inițiază și se educă pentru a se forma ca om și pentru a se integra în societate.

În condițiile societății contemporane, viața individului a devenit mult mai complicată decât altădată. Schimbările  economice, sociale și culturale din toată lumea exercită  o influență profundă asupra sănătății tinerilor și implicit asupra accesului acestora la serviciile sociale. Aceste schimbări provoacă  mutații și deplasări de accent și  în  domeniul educației. Pe fondul acestor schimbări, educația pentru sănătate devine una din componentele esențiale ale educației, un obiectiv major al acesteia și totodată,  unul din drepturile fundamentale ale ființei umane în dezvoltare.

Educația pentru sănătate devine eficace în măsura  în  care este privită  ca unul din scopurile principale ale acțiunii  educaționale, aflându-se în raporturi de interdependență cu celelalte scopuri ale educației.

Acest curs opțional reprezintă un instrument de consiliere ce le va oferi tinerilor posibilitatea de a se cunoaște mai bine, sporind astfel șansele integrării lor în societate.

 

Course Information

Competenţe

Educație pentru sănătate

Sugestii metodologice

Bibliografie

Modalități de evaluare

Coaches

Mihaela VIERU

Mihaela VIERU